MATALAFAME COLLECTION

Aliás do seu uso en alta ou baixa cociña, ten para nós o valor da ferramenta de corte biface. Sempre se pregunta: mataches a quen te mataba? A base da alimentación consiste en matar a fame que te mata de fame a ti.

 

FICHA TÉCNICA

Título: Matalafame Collection
Autor: Lelédacuca
Ano: 2014
Formato: 35,5 x 3,4 x 3,4 cm
Material: Aceiro inoxidable, resina,
elementos vexetais.
Edición Limitada: 500 unidades
Fabrica: Lelédacuca

 


MATALAFAME COLLECTION

Más allá de su uso en la alta o baja cocina, tiene para nosotros el valor de la herramienta de corte bifaz. Siempre se pregunta: ¿Has matado a quien te mataba? La base de la alimentación consiste en matar el hambre que te mata de hambre a ti.

 

FICHA TÉCNICA

Título: Matalafame Collection
Autor: Lelédacuca
Año: 2014
Formato: 35,5 x 3,4 x 3,4 cm
Material: Acero inoxidable, resina,
elementos vegetales.
Edición Limitada: 500 unidades
Fabrica: Lelédacuca

 


MATALAFAME COLLECTION

Beyond its use in home cooking or in haute cuisine for us has the value of the double-sided cutting tool. Always ask: Have you killed who killed you? The basis of the diet is to kill the hunger that kills you starve yourself.

 

TECHNICAL DATA

Title: Matalafame Collection
Author: Lelédacuca
Year: 2014
Format: 35,5 x 3,4 x 3,4 cm
Material: Stainless steel, resin, plant elements.
Limited Edition: 500 units
Manufacturer: Lelédacuca

- leledacuca -
- leledacuca -
- leledacuca -
- leledacuca -
- leledacuca -
- leledacuca -
- leledacuca -
-